Абишева Сауле Джунусовна – ф.ғ.д., профессор, Филология және көптілді білім беру институты орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі

Абишева Сауле Джунусовна – ф.ғ.д., профессор, Филология және көптілді білім беру институты орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі

Жобаның Сапасын Бақылау бойынша жобаның сараптамалық тобының мүшесі: ішкі сапа мониторингі және тәуекелдерді басқару
Байланыс ақпараты – e-mail: s.abisheva@mail.ru, моб. телефон: +7 701 407 00 55