KazDual – «Қазақстанда дуалды жүйені енгізу»

logoES
kazdual

ДИСКЛЕЙМЕР:

«БҰЛ ЖОБА ЕУРОПАЛЫҚ КОМИССИЯНЫҢ ҚОЛДАУЫМЕН ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАДЫ. ОСЫ ЖАРИЯЛАНЫМНЫҢ/МАТЕРИАЛДЫҢ МАЗМҰНЫ АВТОРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ ЖӘНЕ ЕУРОПАЛЫҚ КОМИССИЯНЫҢ КӨЗҚАРАСЫН КӨРСЕТПЕЙДІ. КОМИССИЯ ОНДАҒЫ АҚПАРАТТЫ ПАЙДАЛАНҒАНЫ ҮШІН ЖАУАП БЕРЕ АЛМАЙДЫ»

Жобаға сілтеме: ЕС 618835-EPP-1-2020-1-KZ-EPPKA2-CBHE-SP

Іске асыру мерзімі: 15.01.2021-14.01.2024

Бағдарлама: Erasmus+

Негізгі әрекет: инновациялар мен озық тәжірибемен алмасу үшін ынтымақтастық

Әрекет түрі: жоғары білім берудегі әлеуетті арттыру

Жоба түрі: құрылымдық

Жобаның негізгі мақсаты – жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес студенттердің құзыретін жақсартатын, түлектерді жұмысқа орналастыру мүмкіндіктерін арттыратын және жеке сектормен ынтымақтастықты нығайтатын Қазақстандағы дуальды жүйені бейімдеу.

Жоба дуальді оқытуды ұйымдастыруда кәсіпорындар мен өңірлік кәсіпкерлер палаталарының рөлін күшейтуге, сондай-ақ Еуропалық Одақтың сапа стандарттары (ESG, EQAVET) қолданылуы мүмкін кейбір курстарды пилоттауға бағытталған.

Жобаның нақты мақсаттары:

  1. ҚР БҒМ және БСҚА аккредиттеу агенттігімен тығыз ынтымақтастық негізінде Қазақстанда KAZDUAL жоғары білім беру моделін бейімдеу үшін заңнамаға/ нормативтік актілерге тиісті өзгерістерді ұсыну;
  2. Эксперименттік оқыту саласындағы оқытушыларды білім алушылардың практикалық дағдыларын дамытуға және практикалық оқытуды ұйымдастыруға, жұмыс берушілерді студенттерді барабар мониторингтеу үшін педагогикалық дағдыларға оқыту;
  3. Оқушыларға формальды білім беруді жұмыс орнында оқытумен үйлестіре отырып, анағұрлым өзекті құзыреттер мен практикалық дағдыларды игеруге мүмкіндік беру;
  4. KAZDUAL білім беру моделінің көмегімен өнеркәсіптің түрлі салаларында жұмыс берушілердің, ЖОО-лардың және студенттердің әртүрлі қажеттіліктері мен мүдделерін қолдау және ЖОО-лар мен БҒМ-ге одан әрі енгізу үшін ұсынымдар беру;
  5. Қазақстан бойынша KAZDUAL-ның таралуына ықпал ететін дуальді озық тәжірибе мен зерттеулердің байқау пунктін құру.
WP 1: Preparation of KAZDUAL through surveys and study visits

WP 1: WP 1: сауалнама жүргізу және танысу сапарлары арқылы KAZDUAL дайындау

1.1. ЕО-да және бүкіл әлемде өнеркәсіптің түрлі салаларында кемінде 10 DHE бағдарламасы шеңберінде дуальді практика саласындағы істердің жай-күйі туралы баяндама
1.2. ЕО-ға танысу сапарлары
1.3. Дуальды жүйе моделінің жақтаушыларын анықтау мақсатында компаниялар мен өңірлерге сауалнама жүргізу
1.4. Аккредиттеу мекемелері мен жоғары оқу орындары үшін ішкі және сыртқы бағалау тетіктері және дуалды кәсіптік білім беруді басқару практикасы бойынша семинар
1.5. ҚР БҒМ мен IQAA үшін сапа стандарттары мен ұсынымдарды қайта қарау
WP 2: Development of flexible dual professional education model for Kazakhstan

WP 2: Қазақстан үшін Дуалды кәсіптік білім берудің икемді моделін әзірлеу

2.1 Жұмыс берушілер мен оқытушылар үшін оқу материалдарын әзірлеу
2.2 Еуропа мен Қазақстанда нұсқаушыларды даярлауды ұйымдастыру
2.3 KAZDUAL моделі бойынша қызметкерлер мен оқытушыларды сертификаттау
2.4 KZ-тегі қос жүйе үшін жоғары білім беру саласындағы кәсіби аккредиттеу рәсімдерін түзету/баптау
WP 3: Piloting of KAZDUAL system in selected programs

WP 3: Таңдалған бағдарламаларда KAZDUAL жүйесін пилоттау

3.1 Kazdual пилоттық бағдарламаларын таңдау
3.2 Оқу бөлмелерін құру және практикалық оқыту және жұмыс орнын модельдеу үшін жабдықтар сатып алу
3.3 2022-2023 оқу жылы ішінде KAZDUAL жүйесі бойынша жекелеген курстарды пилоттау
3.4 Таңдалған курстарға аккредиттеу бағаларын пилоттық тестілеу (оқу сапарларын өзін-өзі бағалау және т. б.).
WP 4: Quality Monitoring and control of KAZDUAL

WP 4: KAZDUAL мониторингі және сапасын бақылау

4.1 Жоспар мен сапа құралдарын әзірлеу
4.2 Сапаны ішкі бақылау және мониторинг
4.3 Сыртқы мониторинг және сапаны бақылау және сараптамалық бағалау
WP 5: Dissemination & Exploitation of KAZDUAL

WP 5: Распространение и эксплуатация KAZDUAL

5.1 Жоспар мен сапа құралдарын әзірлеу
5.2 Жобаның веб-сайтын және озық тәжірибемен алмасу платформасын әзірлеу және қолдау
5.3 Дөңгелек үстелдер, Қаздуал қызметін және жоба нәтижелерін жариялау бойынша конференция шеңберіндегі пікірталастар
5.4 ҚР БҒМ мен IQAA-ға тұрақты қолдау көрсету
5.5 KAZDUAL озық тәжірибесін тарату үшін обсерватория құру
WP 6: Project Management of Kazdual

WP 6: Kazdual жобасын басқару

6.1 Орнату кеңесі және Жобаны басқару жөніндегі кеңестер
6.2 Коммуникацияларды, таратуды басқару жоспарын, сапаны бақылау жоспарын әзірлеу және бекіту, сондай-ақ KAZDUAL Үйлестіру комитетін құру
6.3 Жобаны қаржылық және әкімшілік басқару
6.4 Байланыс және қақтығыстарды шешу

НӘТИЖЕ 1
Қазақстан жоғары оқу орындары, колледждері мен компаниялары арасындағы ынтымақтастықтың барынша тиімділігі мақсатында әзірленген дуальды жоғары және кәсіптік білім берудің икемді моделі

НӘТИЖЕ 2
Қазақстанда дуальды жүйе моделін құру үшін қажетті заңнамалық база және дуальды кәсіптік білім беруді аккредиттеу рәсімдері

НӘТИЖЕ 3
Таңдалған салаларға пилоттық енгізу және KAZDUAL кәсіби және жоғары білім берудің ұсынылған моделін тестілеу

Бурибаев Ермек Абильтаевич – зерттеу қызметі жөніндегі проректор

 

Жоба жетекшісі – жоба шеңберінде іс-шаралар мен міндеттерді іске асыру бойынша қолдау Байланыс ақпараты – email: yermeka@mail.ru

8-701-739-2809 ;

Сапаргалиева Баян Оралхановна –  постдокторант Жобаның қойылған мақсаттарына қол жеткізу және жүзеге асыру бойынша Институционалдық / Ұлттық Үйлестірушісі Байланыс ақпараты – e-mail: bonya_sh@mail.ru,  bayan_sapargaliyeva@mail.ru,  моб.телефон: +7 701 732 63 44
Игисинов Талгат Казыбаевич      – Ғылым департаменті коммерцияландыру бөлімінің басшысы

 

жобалық-техникалық сүйемелдеу бойынша жобаның негізгі тұлғасы, Дуальды білім беру жүйесі обсерваториясының жетекшісі Байланыс ақпараты – e-mail: t.igissinov@gmail.com,

моб.телефон: +7 707 350 55 30

Берикханова Айман Еженхановна –  п.ғ.к., педагогикалық цикл пәндер бөлімінің профессоры

 

Дуальды білім беруді реттеу және жасау бойынша ұсынымдарды әзірлеу, дуальды білім беру жүйесінің моделін әзірлеу жөніндегі жобаның негізгі тұлғасы Байланыс ақпараты – e-mail: brr.aiman@gmail.com,            моб.телефон: + 7 707 462 09 15
Бекпенбетова Қазына Асановна –  тәрбие, әлеуметтік жұмыс және жастар саясаты департаментінің директоры Жұмыс берушілермен байланысқа, дуальды білім беру бағдарламасына қатысу үшін студенттермен/ талапкерлермен/ ата-аналармен жұмыс жүргізуге жауапты Байланыс ақпараты – e-mail: b_kazyna@bk.ru,

телефон: +7 727 291-83-82

Сабирова Дина Алтаевна             – постдокторант жобаның нәтижелерін тарату және пайдалану жөніндегі жобаның жауапты тұлғасы, Білім беру бағдарламаларының талдаушысы, Дуальды жүйе моделін әзірлеу, білім беру бағдарламаларын пилоттық ұйымдастыруға жәрдемдесуге жауапты тұлға Байланыс ақпараты – e-mail: dinasabirova_84.kz@mail.ru,

моб. телефон: +7 708 811 28 74

Серикова Самал Каиржановна      – постдокторант жобаның нәтижелерін тарату және пайдалану жөніндегі жобаның жауапты тұлғасы, техникалық жұмыстарды ұйымдастыруға жәрдемдесуге жауапты тұлға Байланыс ақпараты – e-mail: samalserikova@mail.ru,             моб.телефон: +7 701 213 82 39
Килыбаев Талгат Берикказиевич  – постдокторант университет пен жұмыспен қамту және тәжірибе ұйымдары арасындағы ынтымақтастыққа жәрдемдесу жөніндегі жобаның жауапты тұлғасы Байланыс ақпараты – e-mail:

+7 707 230 2600

Бекмурат Оразмухамед  Курмаханұлы – даму стратегиясы және сапаны сараптау департаменті сыртқы және ішкі рейтинг бөлімінің бас сарапшысы

 

жобаның барлық мақсатты топтары үшін ортақ сайт пен платформаны дайындау және оны толтыру мәселелерін басқару Байланыс ақпараты – e-mail: orazmukhamed93@gmail.com,

моб. телефон: +7 778 686 63 48

Абаева Галия Аскербековна – п.ғ.к., доцент, Педагогика және психология институтының директоры

 

педагогикалық мамандықтар бағыттарының Білім беру бағдарламаларын талдау бойынша жобаның сараптамалық тобының мүшесі Байланыс ақпараты – e-mail: abaeva70@bk.ru,

моб. телефон: +7 701 596 21 21

Абишева Сауле Джунусовна – ф.ғ.д., профессор, Филология және көптілді білім беру институты орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі жобаның Сапасын Бақылау бойынша жобаның сараптамалық тобының мүшесі: ішкі сапа мониторингі және тәуекелдерді басқару Байланыс ақпараты – e-mail: s.abisheva@mail.ru,                                      моб. телефон: +7 701 407 00 55
  • 050010, Республика Казахстан
    г.Алматы, пр. Достык,13
  • bonya_sh@mail.ru
  • 8(727)221-85-14

Жұмыс тобы