Бекпенбетова Қазына Асановна – тәрбие, әлеуметтік жұмыс және жастар саясаты департаментінің директоры

Бекпенбетова Қазына Асановна – тәрбие, әлеуметтік жұмыс және жастар саясаты департаментінің директоры

Жұмыс берушілермен байланысқа, дуальды білім беру бағдарламасына қатысу үшін студенттермен/ талапкерлермен/ ата-аналармен жұмыс жүргізуге жауапты
Байланыс ақпараты – e-mail: b_kazyna@bk.ru, телефон: +7 727 291-83-82