Сапаргалиева Баян Оралхановна – постдокторант

Сапаргалиева Баян Оралхановна – постдокторант

Жобаның қойылған мақсаттарына қол жеткізу және жүзеге асыру бойынша Институционалдық / Ұлттық Үйлестірушісі
Байланыс ақпараты – e-mail: bonya_sh@mail.ru, bayan_sapargaliyeva@mail.ru, моб.телефон: +7 701 732 63 44